top of page

Halooo? (2003)

1 Backi za lahko noč

2 Kuža

3 Sanjski klic

4 Čokolada

5 Dva strašna tipa

6 Sladkosned

7 Trd oreh

8 Dvojčka9 Trikule trakule10 V ogledalu
halo 2020 A4.jpg

NAZAJ NA:

Predgovor avtorja (iz glasbene zbirke Halooo? - 2003)

Ko sem pred leti prevzel otroški pevski zbor, sem se prvič podrobno srečal z izvajalskimi zmožnostmi, ki jih ponuja otroški glas. Hvaležno delo je ustvarjanje glasbe za otroke, če upoštevam spoznanje, da je otrokova dušica neizčrpen vir energije, ki se z vso lahkoto izraža tudi v poustvarjanju. Mislim, da je najpomembnejša, a ne edina, vloga mentorja, da to energijo v njih spodbudi, jih usmeri v glasbeno podoživljanje vsebine, kajti veselje (tudi do petja) jim je ob rojstvu namenila že mati narava.
Zbirka, ki je pred vami, je plod dela z otroškim zborom, ki me spremlja, odkar poučujem na Osnovni šoli Frana Roša v Celju. Ko sem čez čas dodobra spoznal  zmožnosti otroškega glasu, je nastala prva skladba Backi za lahko noč. Skladbo sem z zborom izvedel na občinski reviji, kar je botrovalo temu, da so me otroci, njihovi starši in nenazadnje oče, prof. Edvard Goršič, ter mag. Dragica Žvar vzpodbudili k nadaljnjemu ustvarjanju. Tako se je do danes nabralo že več deset skladb, del katerih objavljam v tej zbirki z naslovom HALOOO!
Zbirka je namenjena predvsem otrokom na stopnji razrednega pouka, saj so skladbe večinoma enoglasne. Skladba Trikule - trakule je kljub preprostemu dvoglasju namenjena prav tako otroškemu zboru. Zadnja skladba V ogledalu pa je večglasna in je namenjena mladinskemu zboru.
Vsaka skladba ima dve partituri. Eno za učitelja oziroma korepetitorja in eno za otroka, ki se s tem še dodatno ali na novo spoznava z branjem glasbenega zapisa. Za spoznavanje glasbenih simbolov sem pri vsaki skladbi opisal nekatere dinamične, agogične in druge glasbene simbole, s katerimi bi se otroci utegnili srečati prvič. Kot pripomoček k zbirki naj služi tudi zgoščenka, na kateri so posnete vse skladbe za otroški pevski zbor. Posnete so z vokalom in brez, predvsem kot pomoč k izvedbi skladb. Zgoščenka pa lahko služi tudi otrokom za učenje melodij in sozvočij. Slednje bo verjetno še posebej hvaležno, če upoštevam, kako je dandanes težko ob vseh obveznostih, ki jih imajo otroci v šolah, na vaji pridobiti celoten korpus zbora.
Posebej bi se rad zahvalil še prof. Tomažu Habetu, ki je opravil recenzijo in mi bil nasploh v veliko pomoč.

Naj bo pesmarica v veselje otrokom kot tudi vam.


Matevž Goršič

bottom of page