top of page

Nov pristop h glasbenemu poučevanju

Poučevanje je namenjeno tako začetnikom, kot tistim, ki že imajo nekaj glasbenega predznanja, ne glede na starost.

 

 

 

 

Vrsta let iskušenj na področju poučevanja glasbe (Glasbena šola Muzika Viva Ljubljana, Glasbena šola Šentjur, OŠ Frana Roše Celje, Srednja ekonomska šola Celje, Gimnazija Center Celje) je pripeljala do spoznanj, ki botrujejo sveži metodi glasbenega poučevanja. Izkušnje in spoznanja skozi leta poučevanja so privedle do koncepta poučevanja, ki temelji na sočasnem podajanju različnih glasbenih veščin, ki so potrebne za poustvarjanje, kot tudi ustvarjanje glasbe. Pouk poteka v sočasnem učenju inštrumenta, petja, kot drugih veščin, kot so glasbena ustvarjalnost, glasbena teorija, poznavanje glasbenega sloga in snemanja glasbe. 

Foto - Egon Bajt

 

 

Učenci glasbene šole se pri delu srečujejo z različnimi glasbenimi slogi, saj koncept razumevanja glasbe temelji na spoštovanju vseh glasbenih slogov, tako sodobnih (pop, rock, R&B, jazz... ), kot tudi klasičnih (od renesanse do sodobne klasične in ljudske - etno glasbe). Dejstvo je, da energijo lepega, ki jo ponuja glasba, najdemo praktično v vsakem glasbenem žanru. Prav tako je tudi dejstvo, da je rešeto zgodovine, pravzaprav edino zanesljivo "sredstvo", ki ločuje dobro glasbo od slabe. Seveda je posameznikova duša lahko bolj naklonjena določenemu glasbenemu slogu, vendar se glasbeni okus sčasoma tudi spreminja, kot se spreminja človekova osebnost. Zato je toliko bolj pomembno poznavanje različnih glasb, ki nam v določenem trenutku lahko izpolnijo trenutek. Poznavanje sloga je pomembno predvsem zaradi razumevanja glasbe, da se o njej lahko pogovarjamo, da jo lažje "najdemo" in predvsem, da jo lažje poustvarimo.

 

Koncept poučevanja daje velik povdarek tudi na slušateljevo sproščeno psihofizično sprejemanje glasbe. Žal dandanes marsikomu neizprosen tempo življenja odtuji sproščenost udov, ki je nujna za uživanje v glasbi. Spraviti sproščenost in s tem tudi ritem glasbe v telo je eden od osnovnih ciljev, ki ga ponuja ta koncept poučevanja.

 

Za razliko od klasičnih glasbenih šol, zajema poučevaje tudi osnove glasbene produkcije, kar vključuje glasbeno kompozicijo, glasbeno aranžiranje, kot tudi snemanja glasbe. Vsak slušatelj je do konca šolskega leta upravičen do lastnega profesionalnega studijskega posnetka. Poleg tega se slušateljev glasbeni napredek sproti zvočno beleži (snema).

Vsak ima tudi možnost opravljanja zaključnega izpita, tako iz inštrumenta, kot glasbene teorije na klasični glasbeni šoli, tako, da lahko ob koncu šolanja pridobi enako spričevalo, kot tisti, ki omenjeno šolo obiskujejo.

Pouk se odvija v glasbenem studiju, v Kocenovi ulici 4, v Celju (glej meni kontakt)

 

Pedagoška ura traja od 45 minut do ene ure. Lahko tudi dvakrat tedensko po 30 minut. Izjemoma je pouk možno izvajati tudi na domu ali preko spleta. Odvisno od načina izobraževanja ali želje slušatelja. Cena izobraževanja je 100 EUR na mesec. V primeru izostanka zaradi objektivnih razlogov (bolezen... ), se manjkajoča ura nadomesti. 

 

 

Za vse dodatne informacije sem na voljo na tel. številki: 041 939 831.

bottom of page