top of page

Mentorstvo

Je namenjeno različnim manjšim (do 9 članov) glasbenim zasedbam, tako vokalnim (npr. vokalni oktet), kot inštrumentalnim ali vokalno inštrumentalnim (pop, rock, jazz... ansambel). Mentorstvo ni vezano na prostore KUD Uglašena riba, je pa priporočljivo, saj so pogoji izvrstni. Vsaka skupina je namreč v tem primeru deležna sprotnega snemanja, saj se bo na koncu vsake vaje naredil posnetek, kjer bo slišen napredek in tudi pomanjkljivosti, ki bodo tudi iztočnica za delo na prihodnji vaji.

 

V kolikor mentorstvo poteka zunaj prostorov KUD Uglašena riba je cena mentorstva 60 EUR na termin (1x tedensko) oz. 50 EUR (2x tedensko) na termin.

 

V primeru mentorstva v prostorih KUD Uglašena riba glej:

Mentorstvo vokalni, inštrumentalni ali vokalno inštrumentalni zasedbi

 

 

Mentorstvo bodočim zborovodjem

 

 

Je namenjeno vsem, ki imajo ambicijo postati uspešni zborovodje. Vrsta let izkušenj na področju vodenja zborov (MMPZ Dijaškega doma Ivan Cankar, Ženski, Moški in Mešani pevski zbor Dramlje, MePZ Svobofa Mengeš, Celjsko pevsko društvo, MoPZ skladateljev Ipavcev Šentjur, MePZ Bangarade, OPZ, MPZ O.Š. Frana Roša Celje...), kot tudi vokalnih skupin (Oktet Studenček...) in prepevanja v (profesionalnem) Slovenskem komornem zboru, (katerega so vodili tudi najbolj eminentni zborovodje celega sveta) so privedla do znanj, ki so na voljo vsem, ki bi se s tem znanjem radi pobliže spoznali.

Znanja so kompleksna, a nujna za vsakega zborovodjo. Ta so: zborovsko dirigiranje, vokalna tehnika, interpretacija glasbenega dela, glasbena intuicija, metoda pevske vaje, zborovka literatura, sestava zborovskega programa, zborovska etika in nenazadnje - poznavanje različnih glasbenih slogov. Slednje je še posebej pomembno, saj mora vsak poustvarjalec (še posebej dirigent ali zborovodja) do potankosti poznati in nenazadnje tudi čutiti skladateljevo delo. Za to pa je potrebno obvladovanje glasbenih značilnosti različnih slogov, ki pa so tesno povezana s poznavanjem okolja in razmer v katerih je izvajani skladatelj deloval. Marsikdo se namesto poznavanja le tega, naslanja na osebno glasbeno intuicijo, kar pa je žal dostikrat premalo, da bi skladateljevo delo bilo izvedeno korektno. Biti poustvarjalec je veliko težje kot biti ustvarjalec...

 

Mentorstvo poteka načeloma v prostorih KUD Uglašena riba. Možno je tudi mentorstvo (korektno, nevsiljivo) na vaji zbora, ki  ga vodi slušatelj. 

 

Cena mentorstva je 25 EUR in traja eno uro. V primeru obiska na vaji je cena 40 EUR.

 

.

 

bottom of page